Toàn cảnh buổi Lễ

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 3/2024 và lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 4/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 04/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối v...