Công đoàn viên Phân viện theo dõi Phim tài liệu về hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia...

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉn...