Công đoàn viên Phân viện theo dõi Phim tài liệu về hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia...

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉn...
Toàn cảnh buổi Lễ

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 3/2024 và lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 4/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 04/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối v...