Toàn cảnh buổi Lễ

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 6/2023 và lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa 11/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 13/10/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đố...
IMG_4478 (Copy)

Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 14/10/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 202...
Toàn cảnh buổi Lễ

Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 09 tháng 10 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nô...