Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tại Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2018, sáng ngày 03/8/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho tất cả đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Bộ Nội vụ đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Hồng Hà – Báo cáo viên cấp Trung ương,  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp truyền đạt với sự tham dự của  đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Hà Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Minh Hương đã đánh giá cao sự có mặt khá đông đủ của các đại biểu theo thành phần được triệu tập, nhấn mạnh về ý nghĩa, ví trí và tầm quan trọng của các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) trong tình hình hiện nay và thời gian tới, có tác động đến mọi hoạt động của xã hội và mỗi người. Đồng thời, lưu ý những công việc cần làm ngay của từng cấp ủy Đảng và đơn vị sau khi học Nghị quyết này nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sông một cách thiết thực và đạt hiệu quả.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết _ 3Đồng chí Lê Minh Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà đã lần lượt giới thiệu các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, nhất là thực trạng tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của 3 vấn đề cơ bản về (1) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và (3) “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết _ 4Đ/c Trần Hồng Hà truyền đạt Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII) tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng sẽ góp phần năng cao nhận thức và lập trường, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT – TV

Comments are closed.