Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công bố nhân sự và giao ban tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 24/11/2018, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách điều hành Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì công bố các quyết định về kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý và giao ban nội bộ tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện và tất cả cán bộ chủ chốt của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện công bố nhân sự tại Phân viện _ 1TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì Lễ công bố nhân sự mới và giao ban tại Phân viện

Theo các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm được điều động và giao nhiệm vụ làm Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính, TS. Phan Ánh Hè được điều động và giao nhiệm vụ làm Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội, ThS. Nguyễn Ngọc Toán được điều động và giao nhiệm vụ làm Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, CN Trần Phi Nga được điều động và giao nhiệm vụ làm Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Theo đó, TS. Đặng Xuân Hoan đã chúc mừng, trao quyết định và tặng hoa cho các nhân sự vừa được điều động và giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị từng cán bộ lãnh đạo quản lý ở cương vị mới cần nghiên cứu kỹ Quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như cần có nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giám đốc Học viện công bố nhân sự tại Phân viện _ 2ThS. Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng TCHC công bố các Quyết định về nhân sự

Giám đốc Học viện công bố nhân sự tại Phân viện _ 3TS. Đặng Xuân Hoan và Ban Giám đốc Phân viện
tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo quản lý vừa nhận nhiệm vụ mới

Thay mặt các cán bộ lãnh đạo quản lý vừa nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Phân viện đã tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng Học viện và Phân viện ngày càng vững mạnh và phát triển.

Giám đốc Học viện công bố nhân sự tại Phân viện _ 4PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm phát biểu cảm ơn sau khi nhận nhiệm vụ mới

Với đợt điều động và giao nhiệm vụ cho một số lãnh đạo quản lý lần này nhân sự của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất và là cơ sở cho việc kiện toàn các tổ chức chính trị – xã hội tại Phân viện theo kế hoạch Học viện đã đề ra trong thời gian tới, góp phần đưa Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đi vào hoạt động theo đúng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được ban hành.

Tiếp sau Lễ công bố nhân sự, TS. Đặng Xuân Hoan cùng Ban Giám đốc Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì giao ban nội bộ tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2018. Theo đó, Giám đốc đã chỉ đạo từ nay việc giao ban tại Phân viện sẽ theo sự phân công của Giám đốc Phân viện chứ không nhất thiết cứ phải là Giám đốc chủ trì; Giám đốc đánh giá cao Phân viện đã bám sát nhiệm vụ và triển khai thực hiện đạt hiệu quả các công việc được giao; Về nhiệm vụ tháng 12/2018 và trong thời gian tới của Phân viện, Giám đốc lưu ý sẽ xem xét cẩn trọng trước khi quyết định việc điều chuyển một số vị trí phù hợp với chuyên môn, thống nhất giao nhiệm vụ giảng dạy về hành chính điện tử cho Phòng NN-TH và TT-TV để thực hiện trong thời gian chờ điều chỉnh, thống nhất việc phối hợp các địa phương trong tổ chức thi nâng ngạch nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về quy phạm và phải tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót, việc sắp xếp nhân sự sẽ được hoàn thiện sau khi Bộ Nội vụ duyệt chỉ tiêu và căn cứ vị trí việc làm để sắp xếp lại cho phù hợp, chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019. Trước mắt, cần tập trung công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Uỷ ban Kiểm tra của Bộ Nội vụ đối với công tác tài chính Đảng và đoàn kiểm tra tài chính của Học viện, rà soát tất cả hồ sơ quản lý đào tạo Đại học tại Phân viện (từ 2009 đến nay) để bàn giao cho học viện Trung tâm quản lý và rà soát hồ sơ bồi dưỡng và đề xuất việc lưu trữ; tăng cường quản lý chất lượng và quy trình bồi dưỡng đối với các chương trình thuộc trách nhiệm của Học viện (sắp tới chỉ tổ chức tại Học viện và Phân viện) nên cần hoàn thiện tiêu chuẩn giảng viên, sẽ thí điểm đào tạo trực tuyến nên cần có kế hoạch triển khai phù hợp, công tác quy hoạch cán bộ Đảng, chính quyền cho thời gian tới để bồi dưỡng, phổ biến tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý tại Học viện đã ban hành; tiếp tục hoàn thiện thủ tục thu hồi Công ty Duy Tân và xem xét lại việc thành lập Ban Dịch vụ có thu tại Phân viện.

Giám đốc Học viện công bố nhân sự tại Phân viện _ 5TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

Với nhân sự mới vừa được kiện toàn và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, trong thời gian tới Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với vai trò, vị trí của mình trong Học viện Hành chính Quốc gia.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.