Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đao, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 27/03/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa 1 năm 2018 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Th.S Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng CC-VC, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện cùng 40 học viên tham gia lớp học này.

KHAI GIANG LOP BOI DUONG NANG LUC LANH DAO CAP SO KHOA 1-2018 _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

KHAI GIANG LOP BOI DUONG NANG LUC LANH DAO CAP SO KHOA 1-2018 _ 2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của Khóa học là nâng cao năng lực, kỹ năng nguồn nhân lực lõi của cấp Sở; Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên học tập, nghiên cứu để Khóa học đạt kết quả cao nhất.

KHAI GIANG LOP BOI DUONG NANG LUC LANH DAO CAP SO KHOA 1-2018 _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, ThS. Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp.

KHAI GIANG LOP BOI DUONG NANG LUC LANH DAO CAP SO KHOA 1-2018 _ 4ThS. Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí phấn khởi và nghiêm túc.

                                                          Tin bài: Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

Comments are closed.