Khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa III/2017

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 10/08/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa III/2017 với sự tham dự của PGS.TS Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia,  Th.S Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng khoa Đào tạo – Bồi dưỡng Công chức và Tại chức, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cơ sở Học viện cùng gần 30 học viên tham gia lớp học này.

Bồi dưỡng quản lý cấp Sở III 2017 _1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Bồi dưỡng quản lý cấp Sở III 2017 _2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS Lưu Kiếm Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu từng Học viên cần có ý thức học tập, nghiên cứu nghiêm túc nhằm đạt kết quả tốt nhất sau này đem những kiến thức tiếp thu được vận dụng vào thực tiễn công việc tại địa phương và đơn vị công tác của mình.

Bồi dưỡng quản lý cấp Sở III 2017 _3PGS.TS Lưu Kiếm Thanh phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, Th.S Tống Đăng Hưng công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Bồi dưỡng quản lý cấp Sở III 2017 _4ThS. Tống Đăng Hưng công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí nghiêm túc và phấn khởi.

                                                            Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.