Khai mạc kỳ thi cuối khóa và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học hành chính hệ chính quy khóa 14, năm 2017

Sáng ngày 02/6/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Khai mạc Kỳ thi cuối khóa và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học hành chính hệ chính quy khóa 14, năm 2017 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, các thành viên Ban Giám sát, Ban Coi thi, Ban Thanh tra, Ban Cơ sở vật chất cùng 609 sinh viên KS14 đủ điều kiện dự thi, trong đó có 87 sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Khai mạc kỳ thi cuối khóa hệ chính quy KS14 _ 1Khai mạc kỳ thi cuối khóa hệ chính quy KS14 _ 2Toàn cảnh buổi Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hà Quang Thanh lưu ý những điểm quan trọng trong kỳ thi lần này; nhắc nhở các cán bộ coi thi cần thực hiện đúng quy chế, quy định kỳ thi và đúng pháp luật cũng như chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và suy nghĩ chin chắn để hoàn thành kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Khai mạc kỳ thi cuối khóa hệ chính quy KS14 _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Đào tạo lần lượt phổ biến quy chế thi, công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, Ban Coi thi, Ban Thanh tra. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong hai ngày 2 – 3/6/2017 và lễ bảo vệ khóa luận diễn ra từ ngày 06 – 10/6/2017 .

Khai mạc kỳ thi cuối khóa hệ chính quy KS14 _ 4TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định

Tin bài: Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

Comments are closed.