Resize of nuoc

Sử dụng nước tiết kiệm sẽ hưởng nhiều ưu đãi

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất nhiều ưu đãi về vốn, miễn giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đề xuất này được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tạ...
Resize of NCC.jpg

Đề xuất nâng mức trợ cấp người có công

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.220.000 đồng lên 1.403.000 đồng. Đề xuất tr...
Resize of moi truong

Đề xuất quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên v...