IMGP6946

Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 26/5/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện ...