anhbia-63

Học viện Hành chính Quốc gia – 63 năm nhìn lại

(napa.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia được xác định là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, cô...
IMGP6946

Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 26/5/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện ...