IMG_0050

Đảng ủy Học viện tri ân Đồng chí Đặng Xuân Hoan

(napa.vn) – Chiều ngày 22/11/2021, tại Phòng Truyền thống Học viện, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức buổi gặp mặt và tri ân Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giảng viên cao cấp, Nguyê...

Lịch học các lớp Cao học từ tháng 11 năm 2021

Lịch học tại Trụ sở chính Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1UCO4jixVxAmA5GYMl1eHAxK38rXKgj4I/view?usp=sharing Lịch học tại Phân viện tại thành phố Huế: https://drive.google.com/file/d/1f4TOKvb...