Bế giảng khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa XI/2018

Sáng ngày 23/11/2018 Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp khóa XI/2018. Khóa học được khai giảng ngày 02/10/2018 với 28 học viên tham gia là cán bộ, công chức, của các bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Buổi lễ có sự tham dự của: ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng cùng các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và các học viên tham gia khóa học.

Trong toàn khóa học, các học viên đã được tiếp thu 14 chuyên đề và 04 báo cáo chuyên đề thuộc 2 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, lãnh thổ ; các kỹ năng hành chính cơ bản. Trong khóa học, học viên đã thực hiện 02 lần kiểm tra và viết đề án; lớp đã tổ chức đi thực tế tại tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả học tập 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có: 4 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 14%) được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng.

Một số hình ảnh buổi lễ:

IMG_5263

Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định.

IMG_5270 IMG_5272

Các học viên nhận chứng chỉ

IMG_5274

Các học viên đạt kết quả cao

IMG_5280 (1)

Đại diện lớp bồi dưỡng tặng hoa

Minh Giang

Comments are closed.