Cần đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện lên một tầm cao mới

(Bài phát biểu của đồng chí Phạm Gia Khiêm – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia)

Thưa các đồng chí đại diện các cơ quan trung ương và địa phương.
Thưa các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia (HCQG).
Thưa đồng chí Nguyễn Khánh – nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ!
Thưa các đồng chí lão thành của Học viện, các giáo sư, giảng viên, học viên của Học viện. 
Thay mặt Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các thày cô giáo và các anh em học viên, cán bộ, công nhân viên của Học viện nhân  dịp Học viện HCQG tròn 45 tuổi.

Thưa các đồng chí, 45 năm qua, từ Trường Hành chính, Trường HCQG đến Học viện HCQG ngày nay, Học viện đã vượt qua nhiều khó khăn, phát triển nhanh và tiến bộ về nhiều mặt. Học viện đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng và tăng cường nền hành chính quốc gia, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Do những thành tích to lớn đó mà Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì, đó là phần thưởng cao quý và là sự đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với công lao của các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Thủ tướng Chính phủ xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích, những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên của Học viện đã luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Học viện lớn mạnh, trở thành một Trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước.

Thưa các đồng chí, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, kết hợp cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách kinh tế gắn với đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước.
Để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đó, đòi hỏi phải đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đầy đủ một đội ngũ cán bộ, công chức thạo việc, có phẩm chất đạo đức, chí công vô tư, hết lòng vì nhân dân. Tôi nghĩ rằng, đó là trách nhiệm rất nặng nề đặt trên vai Học viện HCQG của chúng ta.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi xin gợi ý và nhấn mạnh thêm công việc mà Học viện HCQG cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Học viện HCQG, từ tiền thân là Trường Hành chính, đã phát triển và trưởng thành qua 45 năm. Sự trưởng thành của Học viện gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu không ngừng tăng lên của nhiệm vụ và sự chuyển biến của tình hình trong mỗi giai đoạn cách mạng. Chỉ cần so sánh với cách đây 15-20 năm, chúng ta thấy có bao nhiêu sự thay đổi lớn lao đã và đang diễn ra trên đất nước chúng ta cũng như trong bối cảnh thế giới.

Đất nước chúng ta đã bước sang thời kì mới, thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nước mạnh, dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Vì vậy, phải nhận thức đầy đủ sự thay đổi lớn lao và tất yếu đó để xác định phương hướng lâu dài của Học viện, từ đó đề ra những định hướng trước mắt cần đạt tới và tập trung thực hiện để từng bước đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện phát triển lên một tầm cao mới.

Một trong những việc cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là đổi mới nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, giảng dạy của Học viện. Việc đào tạo, bồi dưỡng hành chính và quản lý nhà nước với đặc thù là đào tạo công chức, nên nội dung đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập ở Học viện HCQG có nhiều nét riêng biệt.

Học viên của Học viện không chỉ cần được đào tạo sâu về lý thuyết mà phải được đào tạo, bồi dưỡng thành cán bộ, công chức giỏi cả lý thuyết và thực hành, tinh thông về nghiệp vụ, thuần thục về kĩ thuật quản lý hành chính nhà nước, có uy tín, phong cách hiện đại và phẩm chất văn hoá trong ứng xử, thi hành công vụ.

Vì vậy, Học viện phải tập trung rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình, đổi mới nội dung đào tạo, đặc biệt tránh chồng chéo, vì như các đồng chí đã biết, hiện nay, cán bộ chúng ta phải qua 4 loại trường đào tạo. Đó là Trường Hành chính, Trường Đảng, Trường đào tạo cán bộ quản lý của các bộ, ngành và qua một lớp an ninh quốc phòng.

Chúng ta thấy rằng có 4 hệ thống đào tạo đối với cán bộ trung – cao cấp, cho nên việc lựa chọn chương trình, đổi mới chương trình phải gắn với một nội dung khoa học, tránh chồng chéo trong quá trình đào tạo.

Trong công tác biên soạn giáo trình, Học viện cần tham khảo chương trình đào tạo công chức của một số nước có kinh nghiệm, song phải vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nước ta, nội dung giảng dạy phải bám sát quan điểm, đường lối của Đảng về cải cách bộ máy nhà nước, về cải cách nền hành chính quốc gia, đồng thời, phải đi sâu về quản lý thực hiện chính sách công, tài chính công, tổ chức quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, quản lý công sở trong cải cách hành chính, đặc biệt phải áp dụng những thành tựu hiện đại, khoa học về công nghệ thông tin vào QLNN. Tài liệu, giáo trình giảng dạy cần cập nhật, bổ sung cho sát thực tế yêu cầu, phù hợp với đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể tiếp cận và thành thạo ngay đối với công việc của mình. 

Về phương pháp giảng dạy, tôi đề nghị để nâng cao chất lượng giảng dạy, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Học viện cần nghiên cứu, đổi mới cơ bản phương pháp giảng dạy.

Hiện nay, dư luận xã hội phê phán rất mạnh phương pháp giảng dạy trong nền giáo dục của chúng ta. Đó là phương pháp giảng dạy lạc hậu, thày đọc – trò nghe, ghi, học thuộc và trả bài theo giáo trình, theo đáp án. Bài học thiên về lý thuyết, chậm được đổi mới, không theo kịp trình độ phát triển khoa học hiện đại trên thế giới. Giảng dạy, học tập thụ động, khô khan, mệt mỏi và triệt tiêu sự hứng thú, sự suy nghĩ sáng tạo và phát triển tri thức của học viên. Đó là một yếu kém lớn trong nền giáo dục của chúng ta.

Vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy phải lấy học viên làm trung tâm của giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn để học viên học hứng thú, phát huy năng lực tư duy, hành động, tự tham gia vào quá trình trao đổi thông tin tri thức, học kết hợp với thực hành và xử lý tình huống cụ thể, đa dạng về quản lý hành chính nhà nước.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, chúng ta cần tiếp tục nâng cao công tác nghiên cứu khoa học của Học viện. Trước hết, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm phục vụ cho việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập. Đồng thời, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần góp phần phục vụ ngay cho việc tổng kết những vấn đề lý luận có liên quan đến 20 năm thực hiện đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành. Thực chất của nghiên cứu lý luận là quá trình tổng kết thực tiễn, phân tích, tổng hợp những gì được khảo sát, đúc rút từ thực tiễn, nêu lên thành các khái niệm, phạm trù, khái quát thành hệ thống tri thức khoa học. Học viện phải phấn đấu trở thành một Trung tâm quốc gia đích thực về nghiên cứu khoa học quản lý hành chính nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn trên, Học viện cần không ngừng chăm lo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ thày giáo, cô giáo, đội ngũ “máy cái” của Học viện. Chúng ta mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên, các thày cô giáo của Học viện HCQG hãy phấn đấu trở thành tấm gương mẫu mực trong công tác hành chính và quản lý hành chính ngay tại Học viện. Bởi vì, các đồng chí là người thày và hơn thế nữa, các đồng chí là thày của cán bộ, công chức.

Thưa các đồng chí, trong những năm qua, Nhà nước ta đã đầu tư nhiều, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Học viện HCQG hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với bề dày truyền thống của Học viện 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nội vụ, chúng ta tin tưởng rằng cán bộ, công chức, giảng viên, các thày cô giáo, học viên sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao trên tiến trình đổi mới và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc đến tất cả cán bộ, công nhân viên Học viện, đến tất cả các đồng chí, các vị khách quý có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>