Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ khai giảng năm học mới 2008-2009 của Học viện Hành chính

Trong niềm vui chung của các thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên trong cả nước bước vào năm học mới 2008-2009, hôm nay, tôi rất vui mừng dự Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Hành chính. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới Ban Giám đốc Học viện, các thế hệ thầy – cô giáo, cán bộ, viên chức và các thế hệ học viên của Học viện  Hành chính cùng toàn thể các vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học 2008-2009 có nhiều thành tích.

Gần 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo và các học viên Học viện Hành chính đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt lên nhiều khó khăn, thử thách, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước qua các thời kì cách mạng của đất nước. Với các loại hình đào tạo đa dạng, với các cấp học khác nhau: bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, đào tạo chính quy bậc đại học, cao học, nghiên cứu sinh, đào tạo theo chuyên đề với nội dung đào tạo phong phú, sát thực như  quản lý hành chính nhà nước, giao tiếp hành chính, văn hoá công sở…, Học viện đã không ngừng phát triển và đã góp phần thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kì đổi mới của Đảng. Các mặt hoạt động quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thanh tra giáo dục cũng được quan tâm đồng bộ, chính vì vậy, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đã đào tạo, đào tạo lại lớp lớp cán bộ cho Đảng, cho Nhà nước. Trong số học viên, sinh viên đã được đào tạo, nhiều người đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành, cán bộ có uy tín, đã và đang giữ những cương vị nhất định trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các học viên, sinh viên của Học viện.

Cải cách hành chính trong công cuộc đổi mới đất nước không nằm ngoài mục tiêu đổi mới để phát triển, nó là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Muốn thực hiện cải cách hành chính thành công thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung quan trọng, đồng thời, cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Thực tiễn từ những năm đổi mới đất nước cho thấy, những thành tựu mà chúng ta đã đạt được có sự đóng góp rất lớn công sức, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó, có đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, mà Học viện Hành chính là nơi đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cho bộ máy nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức này phải thể hiện đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, năng lực và tính gương mẫu trong công việc, phải là người đi đầu trong công cuộc xây dựng đất nước vì chính họ là người giữ các vị trí quan trọng trong một cơ quan, một tổ chức, họ là người tham gia hoạch định chiến lược, soạn thảo chính sách, pháp luật, cải cách hành chính…, họ là người thường xuyên tiếp xúc với công chúng (cả trong và ngoài nước), với đồng nghiệp. Chính vì vậy, ngoài năng lực chuyên môn, ngoài việc tinh thông nghề nghiệp, công việc đòi hỏi họ phải năng động, sáng tạo và có tính nhân văn cao trong công việc. Quá trình hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi họ phải có nhiều kiến thức, có trình độ mang tính toàn cầu để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Học viện của chúng ta sẽ góp phần quan trọng vào quá trình đào tạo ra những cán bộ như vậy. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên của Học viện  quan tâm thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Một là, là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính cần tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước các cấp nhằm phục vụ quá trình đổi mới và hoàn thiện nền hành chính nhà nước trong giai đoạn mới, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Hai là, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật thông tin kịp thời để bài giảng luôn theo kịp và đi trước thực tế, cần xuất phát từ thực tế, từ những khiếm khuyết của đội ngũ cán bộ mà có nội dung đào tạo phù hợp, muốn như vậy cần phân loại đối tượng để bổ sung kiến thức phù hợp và phong phú, sao cho không lãng phí thời gian học của học viên, bởi có những kiến thức học viên được đào tạo lại đã học rồi. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, cần xây dựng chương trình đào tạo mềm dẻo để kết hợp thật tốt giữa lý luận và thực tiễn; gắn Học viện với các cơ sở thực tế trong và ngoài nước để nâng tầm hiểu biết của học viên. Cần nghiên cứu để tránh độc thoại trong giảng dạy, phương pháp giảng dạy cần hướng tới tạo cho người học tính năng động, sáng tạo và luôn phải động não trong quá trình học tập.

Ba là, thầy giáo, cô giáo của Học viện cần thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Học viện cần tiếp tục kiên trì thực hiện chủ trương “lấy học viên, sinh viên làm trung tâm giáo dục – đào tạo”. Mỗi thầy giáo, cô giáo của Học viện cần tiếp tục thi đua, phấn đấu để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn. Thầy cô giáo phải tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, cập nhật thông tin trong bài giảng, nắm vững quan điểm giáo dục của Đảng, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ “Học ở mọi nơi, mọi lúc; học ở mọi người; học suốt đời, coi trọng việc tự học, tự đào tạo và đào tạo lại”. Học để bài giảng thiết thực hơn, nhuần nhuyễn hơn trong cả lý luận và thực tiễn, thầy, cô giáo phải phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực đi đầu trong các cuộc vận động, tự giáo dục không ngừng. Chúng ta phải tự học, tự đào tạo là chính, đã xác định là giảng viên thì phải vươn lên để trình độ người thầy được khẳng định, đặc biệt, với Học viện, học viên được đào tạo lại đã ở mức cao về trình độ lý luận và thực tiễn, vì vậy, chúng ta phải quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Người huấn luyện nào tự cho mình là đã biết đủ rồi thì người đó dốt nhất”, nếu người thầy chúng ta không học và tự học thì chúng ta sẽ bị tụt hậu, không đảm nhận được nhiệm vụ được giao.

Bốn là, các học viên và sinh viên cần xác định đúng động cơ học tập, cần tránh tư tưởng chỉ học để đủ điều kiện thi chuyên viên cao cấp hoặc chỉ để có bằng cấp… Kiến thức là vô tận, vì vậy, khi được đến Học viện học tập cần phải xác định mục tiêu học tập, tự nỗ lực học tập, học ở trường, học ở bạn bè và học ở thực tế cuộc sống, phải gắn việc học đi đôi với hành. Có như vậy, sau quá trình học tập tại Học viện, chúng ta mới trở thành những công chức chuyên chính, đặc biệt là phải rèn luyện đạo đức nghề nghiệp dựa trên những giá trị đạo đức cách mạng, dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là “Đức, Chính, Trí, Dũng, Liêm”. Sinh thời, Bác Hồ cũng từng dạy “cán bộ là cái gốc của mọi công việc… công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chúng ta cần thấm nhuần lời dạy của Bác để học tập thật tốt.

Năm là, hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan không thể đảo ngược, do đặc thù của Học viện là nơi đào tạo các nhà quản lý – những người có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, vì vậy, trong thời  gian tới, Học viện cần đặc biệt coi trọng việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực quản lý nhà nước. Học tập tại nước ngoài phải thực sự gắn với nhu cầu thực tế của Việt Nam, phải tích cực nghiên cứu, học tập, tiếp thu văn hoá trên thế giới để làm giàu thêm văn hoá Việt Nam, có như vậy, mới thực hiện được mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước chính quy, hiện đại mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra.

Sáu là, cần đổi mới cách quản lý dạy và học theo hướng áp dụng khoa học quản lý hiện đại để quá trình đào tạo đạt hiệu quả nhất. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để các đề tài nghiên cứu có giá trị thực sự. Sau khi thực hiện đề tài, trình độ của mỗi người thực sự phải được nâng lên.

Trước thềm năm học mới 2008-2009, với những nhiêm vụ mới, tôi tin tưởng rằng tập thể các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học viên, sinh viên Học viện Hành chính sẽ đoàn kết nhất trí, phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong giáo dục đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Một lần nữa xin chúc mừng các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhân đây, thay mặt Nhà nước Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự phối hợp, hợp tác tích cực và có hiệu quả của các tổ chức quốc tế đối với Học viện Hành chính trong thời gian qua.

Cuối cùng, tôi chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên cùng toàn thể học viên, sinh viên Học viện Hành chính mạnh khoẻ, hạnh phúc, cùng đồng lòng, quyết tâm vì một năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>