LIO02774

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 21/2023 cho công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo loại hình từ xa (Online)

(napa.vn) – Chiều ngày 26/10/2023, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 21/2023 cho công chức, viên chức của...