Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 7/2024 (lớp A+B)

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, sáng ngày 18/5/2024, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 7/2024 (lớp A+B).

z5454119062332_cf934dc5fb4908100f23e89e298a7e17

Toàn cảnh buổi lễ.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 7/2024 (lớp A+B).

z5454116943118_2a7587fb9844689c06b45f3d01e11fad

ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 7/2024 (lớp A+B) tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Thực hiện chủ chương của Đảng về công tác cán bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 101 và Nghị định số 89 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu đó Học viện Hành chính Quốc gia đã thường xuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nhiều cấp độ khác nhau.

z5454116945746_bd6ea621fcfb299b919a591bfecd8acd

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

z5454116946621_62839363b1d9eda3f49669659a30ba71

Học viên Lưu Quang Đạt, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương đại diện các học viên phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, học viên Lưu Quang Đạt, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương phát biểu gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.