Khai mạc Lớp Bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Chiều ngày 28/3/2024, tại Hội trường lớn – Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Khai mạc Lớp Bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên Học viện.

2D3A7992

Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng.

Dự khai giảng Lớp Bồi dưỡng có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc; lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và 126 học viên là giảng viên, viên chức, người lao động Học viện.

Báo cáo viên của Lớp Bồi dưỡng là ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 3 Phân viện Học viện tại khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.

2D3A7996

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn về hành chính và lãnh đạo quản lý, gắn với yêu cầu chuyên môn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện đề nghị giảng viên, viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng cần sắp xếp, bố trí thời gian tham gia bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng, tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu mong muốn báo cáo viên của Lớp Bồi dưỡng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình quản lý để các giảng viên Học viện có cơ sở thực tiễn, bổ sung vào bài giảng, làm phong phú hơn trong quá trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

2D3A8043

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ trao đổi tại Lớp Bồi dưỡng.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, học viên được chia sẻ chuyên đề “Quản trị địa phương trong bối cảnh hội nhập” với các nội dung: (1) Nội dung và các mô hình quản trị địa phương; (2) Xu thế quản trị địa phương; (3) Những vấn đề đặt ra trong quản trị địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; (4) Định hướng và giải pháp tang cường quản trị địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

2D3A8025

Các học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng tại các điểm cầu trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.