qc - Copy

Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 10/2023, Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 7/2023 tại tỉnh Cao Bằng

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 20/5/2023, tại tỉnh Cao Bằng, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng trang trọng tổ chức Lễ Khai...