Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 22/2023

(napa.vn) – Chiều ngày 24/7/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 22/2023. ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Trần Quang Trung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm; ThS. Đàm Thị Thanh Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; giáo viên chủ nhiệm lớp cùng đông đảo học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 22/2023.

Tại Lễ khai giảng, ThS. Trần Quang Trung đã công bố Quyết định số 3329/QĐ-HCQG ngày 20/7/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 22/2023 tại Học viện Hành chính Quốc gia cho 60 cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có một vai trò đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ khoa học về hành chính và quản lý nhà nước cho các cơ quan trong hệ thống Đảng, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội trong phạm vi cả nước, trong những năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia luôn không ngừng đổi mới, phát triển để thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Nội vụ giao phó.

33c515e45beb88b5d1fa

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

_HKV7648

 ThS. Trần Quang Trung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng

Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 27 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo,01 chương trình nghiên cứu thực tế, thực hiện 02 bài kiểm tra và 01 bài viết đề án. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu hiểu biết đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp; củng cố, phát triển những kiến thức nâng cao về hành chính nhà nước và các bộ phận cấu thành; nhận thức được những thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực của hành chính nhà nước và có khả năng đưa ra các giải pháp giải quyết; có tư duy chiến lược và khả năng tổ chức triển khai hoạt động quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực, địa phương; có khả năng chủ trì xây dựng các chính sách kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

_HKV7685

Ông Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đại diện lớp bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ khai giảng, ông Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đại diện lớp bồi dưỡng phát biểu gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng

_HKV7697

Đại diện học viên lớp bồi dưỡng tặng hoa lãnh đạo, giảng viên Học viện

_HKV7706

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

_HKV7638

Toàn cảnh lễ khai giảng

Phạm Hải Long

Comments are closed.