IMG_9963

Ngày hội hiến máu toàn trường “Hành trang đỏ XIII”

(napa.vn) – Thực hiện chương trình công tác, ngày 27/10/2020, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phối hợp cùng Công đoàn Học viện tổ chức Ngày hội hiến máu toàn trường “Hành Trang Đỏ XIII”, tiế...

  https://drive.google.com/file/d/1Kfdas_HUlFetNm4KFR-OKUcH4R_PNjtO/view?usp=drivesdk    
Tập thể

BỘ MÔN TRIẾT HỌC

      1. Lịch sử hình thành      –  Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về...