Công văn số 26/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2023

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-001

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-002

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-003

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-004

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-005

CV chieu sinh BD CVCC 2023_0001-page-006

Comments are closed.