ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện, giấy khen và phần thưởng của Học viện cho các học viên của khóa học

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc TP.Hà Nội, lớp 7 và 8/2019 và Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc TP....

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ TP.Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởn...