Đến 2015, VN sẽ có tối đa 3 DN xếp hạng tín nhiệm

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài chính đề xuất đến năm 2025, xem xét cấp giấy chứng nhận ...