Quyết định số 3856/QĐ-HCQG V/v công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt III năm 2016 tại Học viện Hành chính Quốc gia

scan0120scan0121scan0122scan0123

Comments are closed.