Tọa đàm “Đào tạo trực tuyến: kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp áp dụng vào thực tiễn Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 2597/QĐ-BNV ngày 09/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, từ ngày 27/8 đến 07/9/2016, đoàn 15 cán bộ, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia do PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã tham dự khóa tập huấn về xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến tại Trung tâm Đào tạo Cấp cao trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp. Để tổng kết kết quả của khóa tập huấn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến của Học viện, chiều 20/10, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Tọa đàm “Đào tạo trực tuyến: kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp áp dụng vào thực tiễn Việt Nam”.

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự Tọa đàm còn có PGS. TS Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện, các thành viên đoàn công tác đã tham gia khóa tập huấn về xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến tại Trung tâm Đào tạo Cấp cao trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp cùng 30 lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị trong Học viện.

Tại buổi Tọa đàm, TS. Lê Như Thanh đã phát biểu về tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phát triển các hoạt động đào tạo trực tuyến tại Học viện, các điều kiện cũng như công tác chuẩn bị để triển khai các hoạt động đào tạo trực tuyến tại Học viện. Tiếp đó, đại diện thành viên đoàn công tác trình bày báo cáo kết quả đạt được qua khóa tập huấn và hướng áp dụng vào thực tiễn giảng dạy của Học viện, xét từ góc độ giảng viên, góc độ quản lý và điều phối chương trình và góc độ kỹ thuật viên. Sau phần trình bày báo cáo của đoàn công tác, Tọa đàm đã dành thời gian giải đáp các câu hỏi của các đại biểu đặt ra về đào tạo trực tuyến tại CH Pháp và khả năng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. Một số đại biểu dự Tọa đàm đã chia sẻ kinh nghiệm thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện, báo cáo của đoàn công tác và ý kiến trao đổi của các thành viên dự Tọa đàm, lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế đã trình bày dự thảo kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện. Kế hoạch nhằm ba mục tiêu chính: 1) Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện; 2) Nâng cao nhận thức và năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến của các giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật tham gia vào quá trình đào tạo trực tuyến; 3) Tổ chức vận hành và quản lý chương trình đào tạo, trực tuyến tại Học viện.

Phát biểu tổng kết tại Tọa đàm, TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã đánh giá cao kết quả của đoàn công tác và ý thức trách nhiệm của các thành viên trong đoàn trong việc xây dựng báo cáo có chất lượng và tích cực trình bày, đóng góp ý kiến cho Tọa đàm. TS. Lê Như Thanh cũng bày tỏ sự thống nhất cao với bản dự thảo kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện và giao Ban Hợp tác Quốc tế tiếp tục làm đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

Một số hình ảnh: 

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu tại Tọa đàm

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu tại Tọa đàm

3

PGS.TS Lưu Kiếm Thanh phát biểu tại tọa đàm

IMG_8256
IMG_8259
IMG_8266
IMG_8268

Các đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Các đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Toàn cảnh tọa đàm

Toàn cảnh tọa đàm

Comments are closed.