020118_2

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

(Chinhphu.vn) – 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa...
201217_2

Đề xuất sửa đổi Luật đất đai

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội t...