giam dinh

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến 2022. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám...
dau gia

Đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, L...