giam dinh

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến 2022. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám...
dau gia

Đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, L...
Resize of 456

Sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người n...
ncc

Đề xuất nâng mức trợ cấp đối với người có công

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất nâng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồ...