giam dinh

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến 2022. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám...