211117_4

Thống nhất chế độ báo cáo của các cơ quan HCNN

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Văn phòng Chính phủ cho biết, thông tin báo cáo là yêu cầu đặt ra đối ...
211117_2

Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Dự thảo nêu rõ, các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số ...
171117_1

Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó, N...
091117_2

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung cá...
061117_2

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

(Chinhphu.vn) – Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;… là những chính sách mới có...
061117_1

Đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Bộ Nội vụ cho biết, sau 10 năm thực hiện, Luật thanh niên năm 2005 đã đạt được những ...