IMG_0941

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện

(napa.vn) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại Học viện; chiều ngày 22/02/2021, tại phòng họp B nhà A, Ban Chỉ đạo phòng,...
1. Thầy H

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Sáng ngày 05/02/2021 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến việc mở 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 01 mã ngà...