z5106434898909_67bdd0adf455c99706661fd1c1527694

Hội đồng nghiệm thu tổng thể chương trình E-NAPA

(napa.vn) – Chiều ngày 24/01/2024, tại Phòng Truyền thống Học viện, Hội đồng nghiệm thu Học viện đã tiến hành nghiệm thu tổng thể chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương ...