5

Chương trình giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm

(napa.vn) – Sáng ngày 16/5/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm với chủ đề “Sách trong tiế...
IMG_0922

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo

(napa.vn) – Ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện H...
IMG_8925

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

(napa.vn) – Sáng ngày 10/5/2024, tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên...