IMG_9165

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện năm 2020

(napa.vn) – Chiều ngày 10/12/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu: Hà Nội, ...