BHH_4714

Hơn 1500 sinh viên các lớp đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia đã hoàn thành chương trình học tập giáo dục Quốc phòng và an ninh

(napa.vn) – Tối ngày 05/4/2024, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh –  Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình Gi...
IMG_2078

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ...

(napa.vn) – Ngày 05/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính...