Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”

(napa.vn) – Sáng ngày 27/6/2024, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Tham dự và trực tiếp báo cáo, chia sẻ tại buổi sinh hoạt có TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật có PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên, giảng viên, sinh viên của Khoa.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt, TS. Đoàn Văn Báu nhấn mạnh: Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, một trong số đó là xây dựng văn hóa, tinh thần vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước. Và trong văn hóa thì đạo đức là phạm trù có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt đối với Đảng thì “vừa là trí tuệ, vừa là văn minh, vừa là đạo đức”. Văn minh thì phải có đạo đức, đạo đức đối với Đảng càng phải đặt lên hàng đầu trong câu chuyện đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn.

1 (1)

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Trải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, với bản lĩnh của dân tộc, sự đoàn kết, đồng lòng, cùng sự lãnh đạo tập trung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúng ta đã vượt qua và đạt được những mục tiêu hết sức quan trọng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thẳng thắn, cục diện thế giới diễn biến phức tạp, có nhiều thay đổi mà Đảng nhận định là biến đổi mau lẹ, khó lường, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, giai đoạn hiện nay có rất nhiều yếu tố của nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội tác động tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên như: chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tình trạng quan liêu, xa dân, sợ trách nhiệm… Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cũng vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh như: Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định 08 về nêu gương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành quy định cụ thể về chuẩn mực của cán bộ, đảng viên. Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được ban hành hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tự soi, tự sửa; đồng thời, là căn cứ để tổ chức, nhân dân có thể giám sát đánh giá cán bộ, đảng viên thông qua Quy định này.

2 (1)

TS. Đoàn Văn Báu báo cáo, trao đổi tại buổi sinh hoạt

Quy định số 144 có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tạo niềm tin vào thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo. Quy định này tạo động lực cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức để vượt qua những khó khăn, thách thức cũng như tận dụng cơ hội trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Quy định cũng đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng đạo đức công vụ. Thực tiễn hoạt động lãnh đạo của Đảng cho thấy, ở đâu, nơi nào phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng thì ở nơi đó kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được cao hơn. Từ đó, việc khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng có kết quả tốt hơn. Ngược lại, nơi nào vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng chưa được phát huy thì chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ở đó còn hạn chế; những biểu hiện tự do, vô kỷ luật có cơ hội phát sinh, phát triển.

TS. Đoàn Văn Báu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, bởi con người có đạo đức thì mới “có sức để gánh vác và đi xa hơn”. Với 19 nội dung rất ngắn gọn, súc tích, cô đọng và được thể hiện trong 5 điều, Quy định số 144 là cơ sở để xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên mới năng động, sáng tạo: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân”. Đây là chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; là hệ quả tổng hợp của các chuẩn mực khác trong Quy định số 144.

Dẫn lời của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nêu rõ: “Thành tựu ngày hôm nay có thể trở thành khuyết điểm ngày mai. Hôm nay đã tốt thì mai phải tốt hơn, không được chủ quan, tự mãn với những gì chúng ta đã có, mà cần tiếp tục nhận thức khó khăn để trên nền chúng ta đang có, nỗ lực phấn đấu để vượt cao hơn cái hôm qua. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là những người cộng sản” – TS. Đoàn Văn Báu khẳng định: bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tu dưỡng, bồi đắp đạo lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát huy tốt tinh thần nêu gương, mỗi ngày tự hoàn thiện bản thân mình, đây cũng chính là biện pháp hữu hiệu nhất để chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Đảng ta đã chỉ ra.

Sau khi nghe phần báo cáo, trao đổi của TS. Đoàn Văn Báu, các đồng chí đảng viên, giảng viên trong Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật đã đặt nhiều câu hỏi đối với báo cáo viên nhằm làm rõ nét hơn những giá trị, ý nghĩa của các nội dung trong Quy định số 144. Các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận đều đi đến một khẳng định chung, đó là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị ban hành đúng thời điểm, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân mình trong quá trình rèn luyện, học tập, công tác.

3 (1)

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Đoàn Văn Báu đã dành thời gian đến tham dự và trực tiếp báo cáo, trao đổi, làm rõ các nội dung, giá trị của Quy định số 144 cho đảng viên, giảng viên, sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật. Đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định, mỗi đảng viên, giảng viên, sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong công tác và học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức của người cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

4

TS. Lê Thị Hoa tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

5

TS. Trần Thị Hoàn phát biểu tại buổi sinh hoạt

6

ThS. Hà Thành Đê trao đổi tại buổi sinh hoạt

7

ThS. Nguyễn Trọng Nhã trao đổi tại buổi sinh hoạt

8

TS. Vũ Văn Tính đặt câu hỏi đối với báo cáo viên

9

TS. Bùi Thị Thanh Thúy đặt câu hỏi đối với báo cáo viên

10

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung (Khoa Nhà nước và Pháp luật)

Comments are closed.