Công điện khẩn của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

IMG_20210524_231418

IMG_20210524_231420

IMG_20210524_231423

Comments are closed.