Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Bước khởi đầu cho một thị trường chung thống nhất

Cách thức vận hành của mô hình Cộng đồng Kinh tế ASEAN là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 4/2/2014.

Cuối năm 2015, ASEAN sẽ chính thức thực hiện những bước đi đầu tiên trong việc hình thành một cộng đồng chung ASEAN. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN – một trong ba trụ cột quan trọng của cộng đồng chung ASEAN – sẽ chính thức hình thành. ASEAN sẽ trở thành một thị trường thống nhất, doanh nghiệp có thể tự do thành lập ở bất kỳ đâu trong ASEAN.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Nguyễn Cẩm Tú – Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình:

Comments are closed.