Công văn 107/HCQG-TCCB V/v sửa đổi, bổ sung đối tượng khen thưởng thi đua năm 2016 đối với tập thể thuộc Học viện

Tải tài liệu:

CV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016

Comments are closed.