Công văn số 101/VNC-NCTC&TTHC V/v viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo “Đóng góp của tâm lý học vào công tác tổ chức nhân sự trong bối cảnh Việt Nam”

scan0013
scan0014scan0015scan0016

Comments are closed.