Công văn số 1194/HCQG-VNC V/v trình tự thủ tục nghiệm thu bản thảo giáo trình và thanh, quyết toán kinh phí biên soạn giáo trình Đại học Hành chính

Down: Các mẫu kèm theo các phụ lục :15.9.2016 hướng dẫn quy trình biên soạn GT

scan0076scan0077scan0078scan0079scan0080scan0081scan0082scan0083

Comments are closed.