Công văn số 1349/HCQG-TCCB V/v gửi dánh sách đề nghị tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC
scan0117scan0118scan0119

Comments are closed.