Công văn số 1411/HCQG-TCCB V/v bổ sung hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chuyển xếp lương đối với người lao động

Down công văn tại link sau:

 CV số 1411_HCQG-TCCB vv chuyển CDNN VC, chuyển xếp lưong LĐHĐ

Comments are closed.