Công văn số 147/CĐCQG-TB về Số lượng đại biểu chính thức của Công đoàn bộ phận cơ sở tại TP Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Đại biểu công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

147

Comments are closed.