Công văn số 180/HCQG-TCCB V/v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017

Công văn số 180_HCQG_TCCB ngày 15.3.2017 vv dự thi thăng hạng Chuyên viên chính 2016- 2017

Công văn số 823-BNV-CCVC

TT 12_2012-BNV

Mẫu số 01 (CV so 180_HCQG_TCCB)

Mẫu số 02 (CV so 180_HCQG_TCCB)

Mẫu số 3 (CV so 180_HCQG_TCCB)

Mẫu số 4 (CV so 180_HCQG_TCCB)

Comments are closed.