Công văn số 274/HCQG-TCCB V/v khen thưởng đối với các tập thể cán bộ ngoài Học viện

Down mẫu danh sách tại link sau:

Mẫu Danh sach đề nghị khen thưởng ngoài HV

CV gửi các đơn vị vv lập danh sách khen thưởng ngoài HV-page0001 CV gửi các đơn vị vv lập danh sách khen thưởng ngoài HV-page0002

Comments are closed.