Công văn số 28 CV/HSV V/v tham gia Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ II

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIS0MtOU9OYWRHV1U/view?ths=true

scan0205

scan0206

Comments are closed.