Công văn số 693/HCQG-TCCB V/v phổ biến văn bản hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Down công văn và các văn bản đính kèm tại link sau:

Công văn 693/HCQG-TCCB

CV 3306/VPCP-KGVX

QĐ Số 15/2020/QĐ-TTg

Comments are closed.