Công văn số 73/HCQG-TCCB V/v lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu “NGƯT” đối với PGS.TS Hoàng Văn Chức

Tải công văn:

1.CV so 73_HCQG-TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS. Hoang Van Chuc

1a.Mau so 1. Phieu TN (kèm CV so 73_HCQG-TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS. Hoang Van Chuc)

1b.Mau so 2. BB hop ĐV (kèm CV so 73_HCQG-TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS. Hoang Van Chuc)

CVan so 3332_BGDDT_TĐKT

NĐ so 27_2015_NĐ-CP

Comments are closed.