Công văn số 862/HCQG-TCCB V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019

Down công văn 375 tại link sau:

Công văn số 375/TCCB

scan0292scan0293

Comments are closed.